logo

VÄLKOMMEN TILL MS FORUM

23 – 24 NOVEMBER PÅ GRAND HOTELL STOCKHOLM

Bokar Ni tidigt är priset för alla dagarna 2.960 kr.

Den förhöjda avgiften efter den 20 Augusti är 3.660 kr.
Angivna priser är exkl. moms.

Sista anmälningsdag för registrering är den 23 oktober 2017.

MS MITT I LIVET

 MODERATOR: ANDERS SVENNINGSON MD, PHD, PROFESSOR

 DAG 1


08.45 – 09.45
REGISTRERING


09.45-10.45 

DE NYA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR PERSONER MED MS – FRÅN ETT LIV SOM

SJUKPENSIONÄR TILL ETT HEKTISKT ARBETSLIV.

Anders Svenningsson, MD, PhD, Professor, Neurologkliniken samt Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus samt Karolinska Institutet, Stockholm.

.

10.45-11.15 PAUS

 FAMILJ

11.15-12.15 

NÄR NÅGON FÅR MS – ETT FAMILJEPERSPEKTIV

Ylva Nilsagård, Docent i medicinsk vetenskap, Region Örebro län. 

Katrin Boström, Fil dr, Region Örebro län.


12.15-12.45 

”HALTAR HAN? DÅ ÄR DET MIN PAPPA!”

Jonas Weiger, ordförande, MSfonden.


12.45-13.15
DISKUSSION/DIALOG/FRÅGOR


13.15-14.15
LUNCH

 FATIGUE

14.15-15.15 

TRANSLATING EVIDENCE FROM FATIGUE SELF-MANAGEMENT RESEARCH

INTO EVERYDAY PRACTICE.

Marcia Finlayson, Vice Dean (Health Sciences), Professor and Director, 

School of Rehabilitation Therapy, Queen´s University. 


15.15-15.45
PAUS


15.45-16.30 

HOW TO CONTINUE WITH PHYSICAL ACTIVITY AND PHYSICAL EXERCISE

WHEN LIVING WITH MS-RELATED FATIGUE.

Sverker Johansson, docent i fysioterapi, Sektionen för fysioterapi, Karolinska Institutet, Stockholm.


16.30 – 17.00
DISKUSSION/DIALOG/FRÅGOR


18.00
MINGEL/MIDDAG MED UNDERHÅLLNING

DAG 2

ARBETE

09.00-10.00 

SUPPORTING PEOPLE TO REMAIN, FIND AND RETIRE FROM WORK:

A MARKER OF A COMPREHENSIVE MS SERVICE.

Diane Playford, Professor of Neurological rehabilitation at the University of Warwick, and consultant 

in rehabilitation medicine at the Central England Rehabilitation Unit.


10.00- 10.45 

WORK ABILITY IN MULTIPLE SCLEROSIS-FACTORS OF IMPORTANCE.

Anne Wickström, Dr, Leg Fysioterapeut, Institutionen för Farmakologi 

och Klinisk Neurovetenskap, Umeå Universitet.

Johanna Philipson, PhD-student, Licensed Psychologist (specilizing in neuropsychology), Postgraduate student at the Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Umeå University. 


10.45-11.15
PAUS


11.15-11.45
DISKUSSION/DIALOG/FRÅGOR


11.45 -13.00
LUNCH

LIVSSTIL/LIFESTYLE

13.00-14.00 

EXERCISE THERAPY AND MS – RECENT ADVANCES.

Ulrik Dalgas, Associate Professor ved Aarhus Universitet, 

Dep. Public Health, Section of Sport Science.


14.00-14.30 

FYSISK AKTIVITET VID MS.

Marie Kierkegaard, Dr, Leg sjukgymnast, Sektionen för fysioterapi, 

Karolinska Institutet, Stockholm.


14.30-15.00
PAUS


15.00-15.45 

GODA LEVNADSVANOR GÖR SKILLNAD.

Helene Henriksson, Leg Fysioterapeut, Kunskapscentrum, Levnadsvanor och Sjukvårdsprevention. 

Region Skåne.


15.45-16.30
DISKUSSION/DIALOG/FRÅGOR

AVSLUTNING

Arrangör

I samarbete med:

sveriges_arbetsterapeuter_logga3
Svenska MS sällskapet