logo

Initiativtagare till MS-Forum är Siv Ohlin, sjukgymnast vid Neurologiska Sjukgymnastikinstitutet i Malmö. Hon har mångårig erfarenhet av dagligen arbeta med personer som har Multipel Skleros (MS). I sin vardag möter hon ständigt den komplexa problematiken som sjukdomen MS medför.

Det har länge varit hennes dröm att föra samman samtliga aktörer i samhället,
som i sin profession möter personer med MS, för att på så sätt ge möjlighet till en gemensam baskunskap. Siv Ohlins mål är att skapa engagemang och förståelse för personer med MS, så att de genom detta kan öka sin livskvalitet och fiina sin självklara plats i samhället.

Vad är Multipel Skleros (MS)

Multipel Skleros är en neurologisk sjukdom som drabbar ungdomar och unga vuxna, oftast i ett skede av livet då de står inför viktiga beslut om utbildning och yrke, planerar att bilda familj eller kanske redan har små barn – och de tvingas leva med sin sjukdom resten av livet. De flesta insjuknar mellan 20 och 40 år och minst två av tre är kvinnor

I ett kort perspektiv ger MS inga betydande symptom och ingen svårare funktionsnedsättning, men redan vid sjukdomsdebuten sker en förlust av nervceller som senare i livet kommer att resultera i bestående skador och med betydande funktionshinder. Efter ca. femton år kommer sjukdomen att ha orsakat ett ökat hjälpbehov och nedsatt försörjningsförmåga. Mer än var tredje person med MS kommer att pensioneras i förtid, de flesta då de är omkring 45 år

MS påverkar livskvalitén negativt inte endast för den som drabbas av sjukdomen utan också för de anhöriga och övriga i omgivning, t.ex. arbetsgivare. För att skapa förbättrad livskvalité krävs ökad kunskap om sjukdomen samt avsevärt förbättrade rehabiliteringsmöjligheter. Sjukvården står idag för bromsmediciner och vissa rehabiliteringsmöjligheter men dessa är helt otillräckliga för att ge personer med MS en långsiktig förbättrad livskvalité.

Samhällets kostnader för Multipel Skleros

Beroende på sjukdomens tidiga debut och livslånga konsekvenser är samhällets kostnader för MS mycket höga. Det rör sig om över 5 miljarder kronor per år för mediciner, sjukvård, personliga assistenter samt sjukskrivning och förtidspension. Även om antalet personer med MS är lågt – man räknar med 120 – 150 personer per 100 tusen innevånare i vårt land – är den genomsnittliga kostnaden omkring 500 tusen kronor per person och år. Kostnaden för bromsmediciner kan uppskattas till mellan 100 tusen och 200 tusen kronor per år. En person med de svåraste symptomen kostar mer än 1 miljon kronor per år.