Här nedan hittar du länkar till alla föreläsningar som gjordes under MSforum 2022 i Stockholm.


Mattias Millbro, Ordförande i Neuro Ung med MS, Stockholm


Malin Lindén, person med MS, Karlstad


Lucia Alonso Magdalena, läkare, VE Neurologi och VE rehabiliteringsmedicin, Skånes Universitetssjukhus
Markus Axelsson, läkare Neurologkliniken Göteborg
Fredrik Piehl, läkare, Akademiskt Specialistcentrum för Neurologi, Stockholm Peter Sundström, läkare Neurologkliniken, Umeå


Med ovanstående läkare.


Ulrik Dalgas, Professor, Aarhus Unviversitet, Danmark


Sanna Ohlander, person med MS, Malmö


Kristina Areskoug Josefsson, Leg Fysioterapeut, Docent Högskolan i Jönköping


Anna Martinsson de Cardenas, Leg. Sjuksköterska/uroterapeut Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg


Marie Kierkegaard, docent, Leg. Sjukgymnast, Institutionen för neubiologi, vårdvetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm


Lars Näsby Hvid, Associated Professor AArhus Universitet, Danmark


Berit Fritzin, Specialistarbetsterapeut
Neurologmottagningen, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg.


Mia Forslin, Med. doktor, Leg. Fysioterapeut Region Gävleborg


Henrik Widegren, läkare, ÖHN Lund, medverkande doktor i ” Fråga Lund”.