MS FORUM 2024 går av stapeln den 14 – 15 november på Grand Hotell i Stockholm

LADDA HEM PROGRAMMET SOM PDF HÄR

DAG 1

MITT LIV SOM NEUROLOG
Magnhild Sandberg, neurolog, Lunds universitet

NYA RÖN OM SJUKDOMSFÖRLOPPET VID MS
Fredrik Piehl, neurolog, Centrum för Neurologi & Karolinska Institutet

KOGNITIVA SVÅRIGHETER VID MS
Ia Rorsman, specialist i neuropsykologi, Skånes Universitetssjukhus & Lunds universitet

KOGNITION – INTERVENTION
Eva Månson Lexell, arbetsterapeut, Lunds universitet

HUR ARBETAR MS-TEAMET MED KOGNITION
MS-teamet, Aleris Rehab Station

BALANS OCH MOTOR–KOGNITIV (DUAL-TASK) FÖRMÅGA HOS PERSONER MED MS
Andreas Wallin, fysioterapeut, Karolinska Institutet

KOGNITION OCH FYSISK AKTIVITET/TRÄNING
Ulrik Dalgas, klinisk träningsfysiolog, Aarhus UniversitetDAG 2

SEXUELL HÄLSA OCH MS
Björn Berglin, psykolog, Stockholms Mansmottagning

MS, GRAVIDITET OCH BEHANDLING 
Katharina Fink, neurolog, Centrum för neurologi & Karolinska Institutet
Therese Wallerstein, MS-sjuksköterska, Centrum för neurologi

KAN BÄCKENBOTTENTRÄNING VARA NÅGOT?  BLÅS- OCH TARMBESVÄR VID MS 
Helena Hallencreutz Grape, specialistsfysioterapeut, Karolinska Universitetssjukhuset & Karolinska Institutet 

BARN SOM NÄRSTÅENDE TILL PERSONER MED MS
Anna Cunningham, MS-sjuksköterska, Centrum för neurolog

VI BEHÖVER PRATA OM LIVET – FILOSOFI OCH EXISTENTIELLA FRÅGOR I REHABILITERING
Malin Sallstedt, fysioterapeut, Aleris Rehab Station 

RÖRELSE OCH MINDFULNESS
Jenny Ström

PATIENTHISTORIA: SJUKT FRISK
Jenny Ström