Onsdagen den 25 Maj 2011

TEMA: MS i ett samhällsperspektiv

08.30 – 09.20
Registrering

09.20 – 09.30
Invigning av Helsingborgs borgmästare

09.30 – 10.10
Hälsoekonomi

10.10 – 10.40
Inspirations och interaktions paus

10.40 – 11.20
MS idag och i framtiden

11.20 – 12.00
Hur behandlar vi idag

12.00 – 13.00
Lunch

13.00 – 13.40
Ny forskning, vad kan den leda till

13.40 – 14.10
Kaffepaus

14.10 – 15.40
Paneldebatt med politiker och föreläsare

15.40 – 16.20
Sammanfattning och avslutning av dagen

17.00 – 18.30
World MS Day aktivitet, se separat program

20.00
Middag med mingel, mat och dryck

Torsdagen den 26 Maj 2011

TEMAMS i ett rehabiliteringsperspektiv

08.20 – 09.20
Key note speaker Sjukgymnastik

09.20 – 09.50
Inspirations- och interaktions paus

09.50 – 12.00
Parallella sessioner/workshops
A. Rörelsefunktion
B. Tarm, blåsa och sex
C. Kognition
D. Arbetsförmedling – Försäkringskassa

Kaffepaus. Parallella sessioner fortsätter

12.00 – 13.00
Lunch

13.00 – 13.40
Referat av workshops

13.40 – 14.10
Hur samverkar vi med F-kassan och Arbetsförmedlingen

14.10 – 14.40
Kaffepaus

14.40 – 15.20
Kunskap om Ms – som Vi behöver ! F-kassan och Arbetsförmedlingen

15.20 – 15.40
Interaktionspaus

15.40 – 16.20
Hur möter vi människan med MS

16.20 – 17.20
Kick Off

17.20 – 17.30
Sammanfattning och avslutning