MD, PhD, Professor, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, Stockholm. Anders har nästan 30 års erfarenhet av arbete med MS. Hans forskning har berört de festa aspekter av sjukdomen men med tiden har Anders fokuserat mer och mer på de kliniska konsekvenserna och den immunologiska behandlingen av sjukdomen. Han ledde arbetet med framtagande av nationella riktlinjer för MS som färdigställdes 2016. Patienten har alltid stått i centrum för både hans kliniska och vetenskapligt arbete. Med den utgångspunkten är det en självklarhet att hela teamet som arbetar runt patienterna är oumbärliga för bra MS-vård, varför utveckling av teamarbetet vid MS alltid varit centralt i Anders arbete.

Anders Svenningsson

DE NYA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR PERSONER MED MS – FRÅN ETT LIV SOM SJUKPENSIONÄR TILL ETT HEKTISKT ARBETSLIV.