Anne Wickström. Med Dr, Physiotherapist, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Umeå University Hon har arbetat inom området neurologisk fysioterapi sedan mitten av 80-talet och varit verksamhetsansvarig för en arbetslivsinriktad rehabiliteringsverksamhet 2001-2008. Senaste 10 åren har inriktningen varit kliniskt arbete vid neurologmottagningen och utredningar av den fysiska förmågan framför allt i relation till arbete/studier samt forskning inom området multipel skleros och arbetsförmåga. Arbetar för närvarande kliniskt vid neurologkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping och forskar om MS och arbetsförmåga vid Institutionen för

klinisk neurovetenskap, Umeå Universitet.

Anne Wickström

Johanna Philipson. PhD, Psychologist (ST-psykolog i klinisk neuropsykologi), Postgraduate student at Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Umeå University. Hon har arbetat med rehabilitering och neuropsykologiska utredningar inom ett fertal olika verksamheter i över 15 års tid. Involverad i utredningar kring arbetsförmåga, fa vid MS med fokus på kognitiva förändringar och hur det påverkar förmåga till arbete och vardag. Är sedan 2011 verksam vid Neurologiska kliniken på Norrlands Universitetssjukhus. Deltog 2015/16 i arbetet med de nya nationella riktlinjerna för vård vid MS och Parkinson som representant i Socialstyrelsens prioriteringsgrupp.

Johanna Philipson

WORK ABILITY IN MULTIPLE SCLEROSIS-FACTORS OF IMPORTANCE.