Leg fysioterapeut, Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention, Region Skåne. Har mångårig neurologisk erfarenhet från arbete i MS-team och neuroteam inom Skånes Universitetssjukvård. De senaste åren övergått till att på heltid arbeta med levnadsvanor på en Hälsoenhet, Obesitasmottagning samt Region Skånes Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention.

Helene Henriksson

GODA LEVNADSVANOR GÖR SKILLNAD