Legitimerad sjukgymnast sedan 1984, medicine doktor i fysioterapi sedan 2010 och har sedan 2002 specialistkompetens i sjukgymnastik/fysioterapi inom neurologi. Jag har en anställning som forskarassistent vid Karolinska Institutet kombinerat med en anställning som fysioterapeut med doktorsexamen vid Karolinska Universitetssjukhuset. Jag tillhör forskargruppen Neuroepidemiologi och Hälso- och Sjukvårdsforskning. Jag forskar om funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, inklusive efekter av fysisk aktivitet och träning, hos personer med neurologiska och neuromuskulära sjukdomar.

Marie Kierkegaard

FYSISK AKTIVITET VID MS