Ylva Nilsagård. Docent i medicinsk vetenskap, inriktning medicin och har arbetat som sjukgymnast med inriktning neurologi sedan 1991. Särskilt intresse för MS. Under 15 år arbetade hon även på HTA-enheten CAMTÖ i Region Örebro län med evidensbaserad medicin. Medlem i SBUs vetenskapliga råd Eira. Sedan 2016 är Ylva förvaltningsövergripande utvecklingschef med fokus på kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården inom Region Örebro län. Medarbetare i sjukvårdsregionala Kunskapsstyrningsgruppen i Uppsala-Örebroregionen.

Katrin Boström. Socionom, Fil dr. Disputerade 2005. Hon arbetar som Hälso- och sjukvårdsstrateg, Stab Hälso-och sjukvård Regionkansliet, Region Örebro län och dessförinnan har hon arbetat som Kurator/Chefkurator vid Neurologkliniken Universitetssjukhuset, Örebro. Katrin har också uppdrag som referee för vetenskapliga artiklar och har fungerat som moderator vid ett fertal forskningskonferenser.

Ylva Nilsagård Katrin Boström

När någon får MS - ett familjeperspektiv.